Muhteşem coğrafyası ve binlerce yıllık tarihi ile: Frig Vadisi

Sevgili dostlar; rotamızı bu sefer M.Ö 11. yüzyıl ile M.Ö 6. yüzyıl arasında Orta Anadolu’da hüküm sürmüş başka bir uygarlığın kalbine çeviriyor ve antik dönem adıyla Dağlık Frigya’da, Friglerin izlerini sürüyoruz. Frig Vadisi denilince aklınıza tek bir vadi gelmesin sakın. Frig Vadisi; Eskişehir-Afyon-Kütahya arasında yer alan, dağlık fakat verimli alüvyal Read more…